inkasso.tips

universadvokaterinkasso.tips er universadvokaters site med juridiske og andre tips til virksomheder, der gerne vil have deres penge hjem hurtigst og sikrest muligt. Jeres port til effektiv advokatbistand.
Hvad koster inkasso hos universadvokater?

Kontakt os, så giver vi jer en pris eller et overslag, hvad enten det drejer sig om en, flere eller rigtigt mange sager. Så ved I på forhånd, hvad det koster i bedste fald og i værste fald.

Typisk tilbyder vi jer no cure, no pay for udenretlig inkasso mod danske debitorer. Kommer pengene ikke hjem, kommer der ingen regning fra os. Skal der køres retslig inkasso, får du et prisoverslag på forhånd. Heldigvis ender flertallet af sager med, at debitor også betaler jeres inkassoomkostninger eller de fleste af dem.

 

Mail til mail@universadvokater.dk eller ring til 89 34 35 36 og spørg efter inkassoteamet. Så får du en god pris på lige netop den hjælp, I har brug for.

Tag os for pengenes skyld!

Hele vores indsats er rettet mod, at I som kreditor skal have pengene i kassen - hurtigt, billigt og enkelt.

Vi koncentrerer os om det væsentlige - penge, penge, penge. Vi bruger ikke tiden og jeres penge på nytteløse ting som f.eks. at informere om ligegyldigheder. Når der sker vigtige ting eller skal træffes vigtige beslutninger, hører I fra os. Men I er til enhver tid velkommen til at ringe eller skrive og spørge. Og I kan følge jeres sag online i vores infocenter.

Vi er et advokatfirma. Det betyder, at vi er underlagt strengere regler end inkassobureauer, og at vi altid kan følge en fordring hele vejen gennem retssystemet.

Ingen kreditorer og ingen debitorer er ens. Derfor tilbyder vi forskellige ordninger til forskellige klienter, og derfor behandler vi debitorerne individuelt.

Vores medarbejdere er specialiseret indenfor deres respektive områder. Inkasso er ikke bare inkasso.

- 21,6 KB

Vi fejrer hver eneste krone, vi får hjem til jer.

 

DÅRLIGE BETALERE KAN GODT VÆRE GODE KUNDER - ELLER BLIVE DET IGEN. Det glemmer vi ikke. Vi kombinerer effektivitet med service og venlighed, også over for jeres debitorer.
TIPS
Jeres kredit- og inddrivelsespolitik.

Rettidig omhu

Det er lidt sjovere at komme problemerne i forkøbet end at kæmpe med de problemer, der kunne have været undgået.

universadvokater hjælper gerne med at optimere jeres debitorprocedurer. Der kan være rigtigt mange penge at spare.

 • Kredittjekker i jeres nye og gamle kunder?
 • Giver I kredit? Til hvem? På hvilke vilkår?
 • Hvordan skal jeres fakturaer se ud? Betalingsfrist? Renter?
 • Hvornår og hvordan skal der rykkes, når betaling udebliver?
 • Har I de rigtige salgs- og leveringsbetingelser? - Giver de kontrakter, I indgår, betalingsproblemer?
 • .... og dette er bare nogle få af mange vigtige spørgsmål.

Vi ser dagligt eksempler på virksomheder, som har arbejdet uger og måneder for en kunde, eller som har leveret varer for meget store beløb, men som ikke får deres penge eller må vente måske år på betaling. Kun fordi de ikke brugte et par timer på at tilrettelægge de rigtige debitorprocedurer, måske sammen med os.

Mail til mail@universadvokater.dk eller ring til 89 34 35 36 og spørg efter inkassoteamet. Den første snak eller mail er gratis. Og vores salær for at hjælpe jer med at tilrettelægge den bedst mulige debitorpolitik sparer I formentlig hjem på meget kort tid ...

INKASSO, DER RYKKER

universadvokater hjælper over 1.200 danske og udenlandske virksomheder med at få pengene hjem. Rigtigt mange penge. Rigtigt mange fordringer. År efter år.
TIPS
Kompensationsgebyr - mange penge at hente

Betaler en virksomhed ikke jeres faktura til forfaldstid, kan I straks og uden videre pålægge virksomheden et kompensationsgebyr på kr. 310,00.

Kompensationsgebyret må kun afkræves erhvervsdebitorer og kun vedrørende erhvervsmæssig gæld (Malermester Jens Jensen skal ikke betale kompensationsgebyr, hvis skylden vedrører et privat køb).

Lidt facts om kompensationsgebyr:

 • I kan pålægge gebyret straks forfaldsdagen er overskredet og uden at have sendt en rykkerskrivelse først.
 • Kompensationsgebyret påvirker ikke jeres ret til rykkergebyrer mv.
 • I kan pålægge et kompensationsgebyr for hvert forfaldent fakturakrav.
 • Kompensationsgebyret på kr. 310 kan pålægges, uanset hvor stor eller lille den forfaldne gæld er.
 • Det kan ikke gyldigt aftales, at I ikke skal have ret til kompensationsgebyr.
 • Kompensationsgebyrreglerne gælder vedrørende skyldforhold i hele EU.

Er du i tvivl. så mail til mail@universadvokater.dk eller ring til 89 34 35 36 og spørg efter inkassoteamet. Det er gratis.

Inkasso er kommunikation

Alt afhænger af kommunikation: hvordan I og vi kommunikerer indbyrdes, og hvordan debitor og vi kommunikerer med hinanden.

Een ting - og den er meget vigtig - er, at vi skal have jeres penge i kassen. Men vi er også meget opmærksom på, at vi er jeres forlængede arm. Hvad vi gør, har en afsmittende effekt på, hvordan debitor og verden i øvrigt ser jeres virksomhed.

Nogle af jeres debitorer er - selv om de er kommet langt ud - måske alligevel fremtidige kunder. Det spreder sig, hvis I ikke gør noget ved jeres debitorer, men det samme er tilfældet, hvis I eller vi reagerer på den forkerte måde.

- 8,9 KB

Højt og tydeligt - men venligt.

Appen appvokat

Inkasso på en meget lettere måde. Og masser af andre fordele ...

I november 2020 lancerede vi appvokat-appen, der som den første rigtige app i Danmark, formentlig verden, giver virksomheder og privatpersoner adgang til en vifte af advokatydelser, herunder inkasso,

Meget er gratis, resten er billigt. Alt er let.

Altid ved hånden. Eller i lommen. Eller på skrivebordet. Eller på natbordet. Eller i bilen.

Adgang til jeres advokater på alle platforme: pc, mac, tablet, smartphone ...

Kontakt en af vores sælgere for at høre, hvad du går glip af lige nu.

TIPS
Læs om rykkerskrivelser og se eksempler.

I kan sende op til 3 rykkerskrivelser hver pålagt et gebyr på max. kr. 100,00 (incl. moms). I kan sende færre rykkerskrivelser end 3 eller flere, men kun 3 af dem må pålægges rykkergebyr. Pålægger I rykkergebyrer, skal der gå mindst 10 dage mellem rykkerskrivelserne. Den første rykkerskrivelse må gerne sendes straks efter forfaldsdagen.

Mange af vores klienter vælger at benytte vores rykkerservice, så snart betalingsfristen er overskredet. Så slipper man selv for at rykke, og sandsynligheden for hurtig betaling bliver langt større.

Læs også om kompensationsbeløb og inkassogebyr.

Nedenfor finder du eksempler på rykkerskrivelser. Hvis I gerne vil give jeres inkassoskrivelser et lidt andet indhold, er det en god idé at lade os se et udkast - for lovkravene til formen skal overholdes.

Er du i tvivl. så mail til mail@universadvokater.dk eller ring til 89 34 35 36 og spørg efter inkassoteamet. Det er gratis. Vores advokater hjælper gerne med at tilrettelægge den rigtige rykkerprocedure.


1. rykker

"Vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt fakturadato), som skulle betales senest den (indsæt forfaldsdato), er så vidt vi kan se ikke betalt.

Vi går ud fra, at den manglende betaling skyldes en forglemmelse, og vi beder jer venligst indbetale det skyldige beløb inden 10 dage fra dato.

Såfremt jeres indbetaling har krydset denne skrivelse, undskylder vi ulejligheden og beder jer venligst bortse fra skrivelsen.

For udsendelse af denne skrivelse har vi pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Det skyldige beløb ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb)."

 

2. rykker

"I har fortsat ikke betalt vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt fakturadato), som forfaldt til betaling den (indsæt forfaldsdato).

Vi har tidligere rykket for denne betaling.

Vi beder jer venligst indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra dato.

For udsendelse af denne rykkerskrivelse har vi pålagt yderligere et rykkergebyr på kr. 100,00.

Det skyldige beløb ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb)."

  

3. rykker - Påkravsskrivelse 

"I har fortsat ikke betalt vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt fakturadato), som forfaldt til betaling den (indsæt forfaldsdato).

Vi har to gange tidligere rykket for denne betaling.

Dette er vores sidste rykkerskrivelse.

Såfremt betaling ikke er os i hænde seneste 10 dage fra dato, overgives fordringen uden yderligere varsel til inkasso hos UNIVERSADVOKATER. Herved påløber betydelige yderligere omkostninger. Denne skrivelse er således at betragte som et påkrav i henhold til inkassoloven.

For udsendelsen af denne rykkerskrivelse har vi pålagt yderligere et rykkergebyr på kr. 100,00.

Det skyldige beløb ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb)."

TIPS
Tiden

Betaler en af jeres kunder ikke til tiden, betyder det ofte, at I bare er én i lang kø af utålmodige kreditorer.

Den, der handler hurtigst, er som regel den, der får sine penge.

Så lad være med at håbe, være flinke - og måske lidt berøringsangste. Inddrag straks UNIVERSADVOKATER og lad os være flinke på den kontante måde.

Brug fx vores rykkerservice. Bare det, at den venlige rykkerskrivelse kommer fra et advokatfirma, siger debitor mere end ord.

JERES PENGE. I JERES LOMMER. HURTIGST MULIGT.

Det bedste fra advokatverdenen og inkassoverdenen på én gang

 

UNIVERSADVOKATERs inkassoteam arbejder inden for områderme

 • inkasso på abonnementsbasis
 • traditionel individuel inkasso for virksomheder i alle størrelser og brancher
 • volumeninkasso, typisk men ikke kun småfordringer (bl.a. parkeringsafgifter, kontokortfordringer, energi, billeje og banklån)
 • bankinkasso
 • udenlandske fordringer mod danske debitorer
 • danske fordringer mod udenlandske debitorer
 • huslejeinkasso
 • realkreditinkasso
 • retslig inkasso,

Jeres sager behandles af et stærkt og erfarent team bestående af advokater, advokatfuldmægtige, advokatsekretærer og jurastuderende.

Retslig inkasso forestås af procedurevante jurister.

Udenlandske fordringer inddriver vi gennem samarbejder med anerkendte udenlandske advokatfirmaer og inkassobureauer.

- 11 KB

TIPS
Hvad hvis debitor påstår, at han ikke skylder jer noget?

Måske prøver kunden bare på ufin måde at skubbe eller undgå betalingen, eller måske mener han virkelig, at han ikke skylder jer noget.

Som reglerne er, kan vi så nok ikke tage jeres krav til inkasso. Men vi er advokater ,og vi kan sagtens hente jeres penge hjem alligevel. Hvis altså debitor ikke har ret, og hvis han har penge.

Ring 89 34 35 36 eller send en mail til mail@universadvokater.dk.

TIPS
Sidste rykkerskrivelse/inkassovarsel til udenlandske debitorer

For at en fordring kan overgives til inkasso med pligt for skyldneren til at betale inkassosalær mv., skal skyldneren have en (sidste) rykkerskrivelse - et inkassovarsel, som skal opfylde visse krav mht. indhold. Til en fremmedsproget skyldner kan inkassovarslet fx formuleres som anført nedenfor.

Er du i tvivl. så mail til mail@universadvokater.dk eller ring til 89 34 35 36 og spørg efter inkassoteamet. Det er gratis.


(Engelsk)

FINAL REMINDER

Despite previous reminders we are still not in receipt of your payment.

We kindly urge you to settle our claim no later than 10 days from todays date.

This is our last reminder. Please be advised that the claim will be handed over to UNIVERSADVO-KATER for collection without further notice should you fail to pay within the deadline. This will add considerable costs to your debt.

 

(Tysk)

LETZTE MAHNUNG

Trotz mehrfacher Mahnung haben Wir Ihre Zahlung noch immer nicht erhalten.

Wir fordern Sie daher ein letztes Mal auf unsere Forderung innerhalb von 10 Tagen ab dem heutigen Tage zu zahlen.

Dies ist unsere letzte Mahnung. Falls unsere Forderung nicht innerhalb dieser 10 Tage beglichen wird, übergeben wir sie ohne weitere Mitteilung an UNIVERSADVOKATER zur zwangsweisen Durchsetzung. dies wird wesentliche Zusatzkosten für Sie verursachen.

 

(Fransk)

DERNIER RAPPEL

Malgré nos rappels, nous n'avons toujours pas reçu votre paiement.

Nous vous invitons impérativement à régler la somme dans les dix (10) jours au plus tard à compter de la date d'aujourd'hui.

Ceci est notre dernier rappel. Sachez qu'à défaut de paiement dans le délai de dix (10) jours, l'affaire sera immédiatement transférée à UNIVERSADVOKATER pour recouvrement forcé. Ceci augmentera le montant de votre dette.

INKASSO ER SPECIALISTARBEJDE

Og vi er ikke bare specialister i inkasso. Vi er også specialister i retssager, i jura og i forretning. Vi er advokater, I får det bedste fra alle verdener.

Specialisterne bag

universadvokaters inkassoteam

Nederst på disse sider finder du nogle af de personer hos universadvokater, der arbejder med inkasso og retssager hver eneste dag.

Vedrører en fordring et specielt fagområde, inddrager vi en kollega med specialviden i sagen.

TIPS
Hjælp til selvhjælp

Husk at I selv kan gøre meget for at minimere tab på jeres debitorer. Sortere dem bedre ved indgangen, give dem kortere respit, følge op over for dem på den rigtige måde o.s.v. Der er mange penge at hente her.

Også når I har sendt sagen til inkasso hos os, kan I yde jeres bidrag til, at det bedst mulige resultat opnås. Sørg for at vi får alle de relevante oplysninger om debitor, som I selv er i besiddelse af. Vi kan hente oplysninger om meget forskellige steder, men nogle oplysninger er kun I i besiddelse af.

FÅR I RYKKERSKRIVELSERNE UD TIL TIDEN – OG VIRKER DE?

Tegn et appvokat-abonnement. Så sender vi rykkeren for jer. Virker den ikke, er det gratis.
TIPS
Forældelse

Lader I en ubetalt faktura ligge for længe, forældes den. Forældelse betyder, at I endegyldigt har mistet kravet.

Som udgangspunkt forældes en faktura 3 år efter det tidligste tidspunkt, hvor betaling kan kræves. Det er altså ikke fakturadatoen eller forfaldsdatoen, der er udgangspunktet for beregning af forældelse, men i stedet tidspunktet for levering af varen eller udførelsen af arbejdet.

Forældelsen kan forhindres, enten ved at debitor - i de rigtige former - erkender skylden, eller ved at der foretages retslige skridt til inddrivelse af skylden. Indlevering af stævning eller betalingspåkrav til retten vil således normalt medføre, at forældelse efter 3 år undgås, og at en 10-årig forældelsesfrist i stedet, efter opnåelse af dom, indtræder.

Mail til mail@universadvokater.dk eller ring til 89 34 35 36 og spørg efter inkassoteamet, hvis du har et spørgsmål om forældelse eller et krav, der skal holdes i live.

DEBT COLLECTION IN DENMARK AND CROSS-BORDER

universadvokaters debt collection team recovers a very substantial number of claims every year. Our business debt collection clients total more than 1,200.

We act for Danish and foreign clients collecting both domestic and international debts.

Our activities range

 • from petty claims (e.g. parking tickets and mail order claims) to 7 and 8 digit claims for banks and others.
 • from individual to bulk collection.
 • from standard to special claims.

Collection is supervised and litigation handled by universadvokater's attorneys.

We make a point out of handling clients, debtors and claims individually, and we do not use standard terms or prices. One size fits ... nobody. We are happy to give you a quote.

Contact us via mail@universadvokater.dk or phone +45 89 34 35 36.

UNIVERSADVOKATERs International Desk.

TIPS
Frivilligt forlig

Lykkes det ikke i første omgang at få debitor til at betale, kan det være nødvendigt at indbringe kravet for retten ved at udtage en stævning eller indgive et betalingspåkrav. Men det danske retssystem er langsommeligt, ineffektivt og dyrt.

Kan man få debitor til at underskrive et frivilligt forlig (også kaldet en skylderkendelse), kan der været megen tid og mange penge at spare. Ved forliget kan debitor enten erkende, at hele skylden er forfalden til betaling eller indgå en afdragsordning.

Overholder forliget formkravene i retsplejelovens § 478, og sker betaling ikke som aftalt, kan man sende sagen direkte i fogedretten uden at skulle den besværlige og langsomme omvej over stævning eller betalingspåkrav.

Når vi modtager en fordring til inkasso, forsøger vi som regel at få debitors underskrift på et frivilligt forlig, hvis betaling ikke indgår med det samme. Men det sker også nu og da, at vi for vores klienter udfærdiger et frivilligt forlig, som klienten så selv får debitors underskrift på, fori det virker mindre dramatisk.

Mail til mail@universadvokater.dk eller ring til 89 34 35 36 og spørg efter inkassoafdelingen, hvis du vil høre mere om frivillige forlig. Den første kontakt er gratis.

TIPS
Ikke alt, hvad du hører om inkasso ...

Der verserer mange fortællinger blandt folk uden for inkassobranchen om, hvad effektiv inkasso er og ikke er. Lad os gennemhulle et par af dem:

 • Send en inkassokonsulent ud til debitors forretningsadresse eller bopæl! Nej, lad være! Har det overhovedet en virkning, er det typisk kun at mindske debitors vilje til at betale. Og samtidig forsinker det iværksættelsen af de tiltag, som faktisk har en chance for at virke.
 • Når en fordring lægges på overvågning, fordi pengene ikke kunne inddrives i første omgang, skal man blive ved med at rykke debitor med korte mellemrum! Nej, det er dumt! Debitor skal have en pænt lang frist til at komme økonomisk oven på igen og måske tro, at hans kreditorer har glemt ham.
 • Indgiv konkursbegæring mod debitor! Det er sjældent klogt. For det første skal en række betingelser være opfyldt; for det andet skal du betale for konkursbegæringen; for det tredje skal du, hvis konkursbegæringen tages til følge, stille en sikkerhed over for skifteretten på typisk kr. 30.000; for det fjerde skal du dele de brødkrummer, der i bedste fald kommer ud af konkursen, med andre, hvoraf nogle sikkert har fortrinsret for dig. Men vi drøfter gerne med dig, om der foreligger en situation, hvor en konkursbegæring undtagelsesvist er en god idé.

Og sådan kunne vi blive ved

Vi gør det, der er effektivt. Ikke det, folk uden erfaring tror er effektivt.

Renter af fakturafordringer

Afgørende for, fra hvornår I som kreditor kan kræve rente, er om der er fastsat en sidste betalingsdag (forfaldsdag) i fakturaen eller ej. Hvis der ikke er fastsat en sidste betalingsdag for kravet i fakturaen, kan I først kræve renter 30 dage efter, at I har fremsat anmodning om betaling af fakturaen.

Er der derimod aftalt en forfaldsdag i forvejen, kan I allerede kræve renter fra forfaldsdagen, hvilket vil sige dagen efter den fastsatte forfaldsdag. I forbrugerforhold kan fastlæggelsen af forfaldsdatoen ikke aftales stiltiende, og forfaldsdatoen kan således ikke anses for aftalt på forhånd, såfremt I alene har fremsendt en faktura med angivelse af forfaldsdagen. I erhvervsforhold kan forfaldsdagen derimod aftales stiltiende.

I forhold til rentesatsen skelnes også mellem, om det er en forbruger eller en erhvervsdrivende I afkræver rente. Hvis jeres debitor er forbruger, må I ifølge renteloven højst pålægge forbrugeren at betale Nationalbankens udlånsrente med et rentetillæg på 8%. I skrivende stund (29. november 2021) indebærer dette, at I må pålægge en løbende rente (morarente) på 7,65%. Denne rentesats kan ikke ved aftale fraviges til skade for forbrugeren, medmindre der er grundlag for at kunne afkræve forbrugeren en kreditrente.

Er kunden derimod erhvervsdrivende, kan rentelovens rentesats fraviges ved aftale. I har således frihed til at aftale en højere rente i erhvervsforhold. Der skal som udgangspunkt ikke meget til, før en bindende aftale om en højere rentesats vil blive anset for indgået i erhvervsforhold. Det er således tilstrækkeligt, at den højere rente er fastsat i jeres almindelige forretningsbetingelser. og at debitor ikke har gjort indsigelse over for disse - forudsat naturligvis at rentebetingelserne fremgår tydeligt af jeres ordrebekræftelse eller salgs- og leveringsbetingelser.

Rentesatsen kan i erhvervsforhold endelig fastsættes på grundlag af sædvane eller branchekutyme.

Rentereglerne kan være ganske indviklede, og ved et stort eller mange små beløb kan mange penge være på spil. Spørg os.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Dudal Webdesign